قیمت انواع پراید

قیمت انواع پراید

قیمت انواع پراید ۹۲٫۴٫۲۱

 

پراید خودروی لوکس ایرانی !!!
پراید خودروی لوکس ایرانی !!!

 

مدل قیمت بازار قیمت کارخانه
۱۱۱EX ۱۷٫۳
۱۱۱LE ۱۶٫۵
۱۱۱SX ۱۶٫۸ ۱۵٫۲۷
۱۱۱SL ۱۶ ۱۴٫۷۷
۱۳۱EX ۱۶٫۶ ۱۵٫۷۶
۱۳۱SX ۱۶ ۱۴٫۹۶
۱۳۱LE ۱۵٫۹
۱۳۱SL ۱۵٫۱ ۱۴٫۴۷
۱۳۱SL پایه گازسوز ۱۷٫۳
۱۳۱LE پایه گازسوز ۱۷٫۳ ۱۶٫۷۷
۱۳۱EX پایه گازسوز ۱۷٫۹ ۱۷٫۲۶
۱۳۲EX ۱۷٫۵
۱۳۲LE ۱۶
۱۳۲SX ۱۶٫۳ ۱۵٫۰۸
۱۳۲SL ۱۵٫۶ ۱۴٫۶
۱۳۲SL پایه گازسوز ۱۷٫۷
۱۴۱EX ۱۶٫۳
۱۴۱SX ۱۵٫۳ ۱۴٫۲۱
۱۴۱SL ۱۳٫۷۲

منبع: باشگاه خبر

468×60 content ad
468×60 content ad

درباره نویسنده

ادمین و نویسنده وننو، ای دی تلگرام iMajid

مطالب مرتبط2 دیدگاه