موتورشو Wilton Classic and Supercars 2013

موتورشو Wilton Classic and Supercars 2013

موتورشو خودروهای کلاسیک و اسپرت wilton 2013 در نوع خود بزرگترین و بهترین نمایش سراسر دنیا است.محل برگذاری موتورشو به گونه ای است که شما را ترغیب میکند بارها و بارها به موتورشو wilton بروید: مجموعه ای از باغهای زیبا و دل انگیزی که بیشینه ۴۰۰ ساله داشته و متعلق به خانواده Earls بوده و در منطقه Pembroke واقع شده است…

موتورشو Wilton Classic and Supercars 2013
موتورشو Wilton Classic and Supercars 2013

برای موتورشو ویلتون نیز در این باغ زیبا مکان های ویژه ای برای زمینه های گوناکون هرکدام از خودرو ها بر روی چمن ها تعبیه شده است به طور مثال میتوان به میدان حصار کشیده شده سوپر اسپرت ها ،جدول زمانی خودروهای آستون مارتین، صفحه نمایش ماشین های کلاسیک، مناطق تفریحی و چادر مهمان نوازی مختلف از شرکا مثل HR Owen اشاره کرد.

بوگاتی ویرون 2013
بوگاتی ویرون ۲۰۱۳
 • image00036-veneno.ir
 • image00037-veneno.ir
 • image00040-veneno.ir
 • image00041-veneno.ir
 • image00052-veneno.ir
 • image00056-veneno.ir
 • image00062-veneno.ir
 • image00064-veneno.ir
 • image00076-veneno.ir
 • image00080-veneno.ir
 • image00082-veneno.ir
 • image00089-veneno.ir
 • image00096-veneno.ir
 • image00097-veneno.ir
 • image00099-veneno.ir
 • image00101-veneno.ir
 • image00104-veneno.ir
 • image00105-veneno.ir
 • image00003-veneno.ir
 • image00005-veneno.ir
 • image00006-veneno.ir
 • image00007-veneno.ir
 • image00009-veneno.ir
 • image00010-veneno.ir
 • image00013-veneno.ir
 • image00024-veneno.ir
 • image00027-veneno.ir
 • image00030-veneno.ir
 • image00033-veneno.ir
 • image00034-veneno.ir

شگفت انگیز ترین لحظه امروز را میتوان به لحظه ورود ابر خودرو ها از درب wilton به فضای داخلی اختصاص داد که منظره ای بس شکوهمند بود.به انتظار این نشسته بودیم که با جماعت راننده ای که به wilton house اومده بودن گپ و گفتی داشته باشیم هرچند در اون لحظه که مالکان این خودرو ها رو میدیدم احساس یه سوپراستار راک رو داشتم که روی سن داره جولان میده برا خودش و دنیا حسابی به کامشه.

جگوار
جگوار
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0007_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0008_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0009_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0010_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0011_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0012_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0013_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0014_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0015_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0016_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0017_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0019_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0020_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0021_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0022_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0023_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0024_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0025_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0026_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0027_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0028_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0029_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0030_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0001_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0002_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0003_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0004_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0005_2-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0006_2-veneno.ir

ما به همراه جگوار F-type و بسیاری دیگر از ابر ماشین ها تحت اسکورت پلیس وارد خانه شدیم ،ماشین ها موتورهای خود را در بالاترین حد توان به غرش در می آوردند تا حضار را به وجد بیاورند.در پایان بسیاری از خودرو ها در گروه های جداگانه در جلو خانه سکنا گزیدند.

فراری انزو
فراری انزو
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0009-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0010-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0011-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0012-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0013-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0014-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0015-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0016-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0017-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0018-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0019-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0020-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0022-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0023-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0024-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0025-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0026-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0027-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0028-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0029-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0030-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0031-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0032-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0033-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0001-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0002-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0003-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0004-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0005-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0006-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0007-veneno.ir
 • gtspirit-supercar-parade-wilton-2013-0008-veneno.ir

هایپرخودرو های که در شو امسال حاضر بودند عبارت بودند از شش Pagani Zondas ، سه فراری Enzos ، دو بوگاتی Veyrons، بوگاتی EB110، Gumpert آپولو، پورشه کاررا GT و Stealth B6 و Koenigsegg CCX REVO.

پاگانی
پاگانی
 • gtspirit-hypercar-paddock-wilton-2013-0002-veneno.ir
 • gtspirit-hypercar-paddock-wilton-2013-0004-veneno.ir
 • gtspirit-hypercar-paddock-wilton-2013-0005-veneno.ir
 • gtspirit-hypercar-paddock-wilton-2013-0006-veneno.ir
 • gtspirit-hypercar-paddock-wilton-2013-0007-veneno.ir
 • gtspirit-hypercar-paddock-wilton-2013-0008-veneno.ir
 • gtspirit-hypercar-paddock-wilton-2013-0009-veneno.ir
 • gtspirit-hypercar-paddock-wilton-2013-0010-veneno.ir
 • gtspirit-hypercar-paddock-wilton-2013-0011-veneno.ir
 • gtspirit-hypercar-paddock-wilton-2013-0012-veneno.ir
 • gtspirit-hypercar-paddock-wilton-2013-0013-veneno.ir
 • gtspirit-hypercar-paddock-wilton-2013-0014-veneno.ir
 • gtspirit-hypercar-paddock-wilton-2013-0015-veneno.ir
 • gtspirit-hypercar-paddock-wilton-2013-0001-veneno.ir

یک نکته برجسته شو wilton را میتوان برنامه rev-off دانست.محل زیر محل شرکت خودرو ها در نبرد انتخاب غران ترین(پرصر و صدا ترین) خودرو حاضر است.ابر ماشین ها یکی پس از دیگری موتور خود را به غرش در آوردند تا جمعیت را تحت تاثیر قرار بدهند.و در نهایت پرسر و صدا ترین خودرو امسال B6 Stealth بود البته enzo با کمترین فاصله ممکن در جایگاه دوم ایستاد.

غرش سوپراسپرت ها
غرش سوپراسپرت ها
پاگانی زوندا
پاگانی زوندا
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0010-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0011-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0012-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0013-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0014-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0015-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0017-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0021-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0022-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0023-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0024-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0025-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0026-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0027-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0028-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0029-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0030-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0001-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0002-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0003-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0004-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0005-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0006-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0007-veneno.ir
 • gtspirit-hypercars-wilton-2013-0008-veneno.ir

پس از اتمام برنامه rev-off ما به دنبال این بودیم که ببینم در wilton show 2013 چه چیز جدیدی برای ارائه وجود دارد.در کنار رودخانه غرفه تاریخی آستون مارتین برپا بود. در حال حاضر احتمالا همه ما می دانیم استون مارتین جشن ۱۰۰ سالگی خود را امروز و به مناسبت Aston Martin GB و باشگاه آستون مارتین با هم به ارمغان آوردند و ۱۰۰ آستون مارتین به نمایندگی از کل تاریخ بریتانیا حضور دارند.

آستون مارتین
آستون مارتین
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0003-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0004-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0005-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0006-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0007-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0008-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0009-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0010-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0011-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0012-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0013-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0014-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0015-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0016-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0017-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0018-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0019-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0020-veneno.ir
 • gtspirit-aston-martin-100-wilton-2013-0001-veneno.ir

در نزدیکی در ورودی دو نمایشگر دیگر از دو برند بریتانیایی دیگر نصب شده است :جگوار و مکلارن:جگوار همراه با ستاره های خود یعنی C-X75 Concept همراه با F-Typeجدید ،, XJ 220 و XJR-15 نمایش خیره کننده ای داشت.از سوی دیگر مک لارن نمایش خود را با SLR Edition و همچنین F1 افسانه ای ،نسخه محدود ۵۰ ۱۲C Spider و MSO 12C Spider جدید پرپا کرد.

مک لارن
مک لارن
 • gtspirit-jaguar-mclaren-wilton-2013-0007-veneno.ir
 • gtspirit-jaguar-mclaren-wilton-2013-0008-veneno.ir
 • gtspirit-jaguar-mclaren-wilton-2013-0009-veneno.ir
 • gtspirit-jaguar-mclaren-wilton-2013-0010-veneno.ir
 • gtspirit-jaguar-mclaren-wilton-2013-0011-veneno.ir
 • gtspirit-jaguar-mclaren-wilton-2013-0013-veneno.ir
 • gtspirit-jaguar-mclaren-wilton-2013-0014-veneno.ir
 • gtspirit-jaguar-mclaren-wilton-2013-0015-veneno.ir
 • gtspirit-jaguar-mclaren-wilton-2013-0001-veneno.ir
 • gtspirit-jaguar-mclaren-wilton-2013-0002-veneno.ir
 • gtspirit-jaguar-mclaren-wilton-2013-0003-veneno.ir
 • gtspirit-jaguar-mclaren-wilton-2013-0004-veneno.ir
 • gtspirit-jaguar-mclaren-wilton-2013-0005-veneno.ir
 • gtspirit-jaguar-mclaren-wilton-2013-0006-veneno.ir

در طرف دیگر تیم طراحی HR جدیدترین خودرو های لوکس خود را از جمله مازاراتی و Ghibli و بسیاری دیگر از محصولات خود را در معرض نمایش گذاشته بود.بعد از این نمایشگاه نوبت به حصار خودروهای تاریخی و کلاسیک بین المللی وگرانبها بود.همچنین در این مکان سه خودروی تاریخی RUF و همچنین دو خودروی مسابقه ای تاریخی حضور داشتند.با افتخار معرفی میکنم :برنده مسابقات اتومبیل رانی لمانس فرانسهLE mans آئودی R18 با رانندگی الن مک نیش Allan McNis و همچنین برنده مسابقات لمانس ۱۹۸۰ پورشه ۹۶۲C.(یادش بخیر بچه که بودم کنترلی این آئودی R18 رو بابام از آلمان برام خرید لا مصب آلمینیومی بود هرچی جفت پا رفتیم تو شیکمش هیچیش نشد اخر سر هم به سرقت رفت).

Audi R18
Audi R18
 • gtspirit-efg-wilton-2013-0009-veneno.ir
 • gtspirit-efg-wilton-2013-0010-veneno.ir
 • gtspirit-efg-wilton-2013-0011-veneno.ir
 • gtspirit-efg-wilton-2013-0012-veneno.ir
 • gtspirit-efg-wilton-2013-0013-veneno.ir
 • gtspirit-efg-wilton-2013-0014-veneno.ir
 • gtspirit-efg-wilton-2013-0015-veneno.ir
 • gtspirit-efg-wilton-2013-0016-veneno.ir
 • gtspirit-efg-wilton-2013-0017-veneno.ir
 • gtspirit-efg-wilton-2013-0001-veneno.ir
 • gtspirit-efg-wilton-2013-0002-veneno.ir
 • gtspirit-efg-wilton-2013-0003-veneno.ir
 • gtspirit-efg-wilton-2013-0004-veneno.ir
 • gtspirit-efg-wilton-2013-0005-veneno.ir
 • gtspirit-efg-wilton-2013-0006-veneno.ir
 • gtspirit-efg-wilton-2013-0007-veneno.ir
 • gtspirit-efg-wilton-2013-0008-veneno.ir

همانطور که در فستیوال سرعت Goodwood تنها به یک زمینه پرداخته نمیشود اینجا نیز برنامه های متنوعی تدارک دیده شده بود.عکاسان ما بهترین گالری ممکن رو از خودروهای حاضر تهیه کرده اند که در زیر شاهد آن خواهید بود.

لامبورگینی
لامبورگینی
 • gtspirit-car-park-highlights-wilton-2013-0002-veneno.ir
 • gtspirit-car-park-highlights-wilton-2013-0003-veneno.ir
 • gtspirit-car-park-highlights-wilton-2013-0004-veneno.ir
 • gtspirit-car-park-highlights-wilton-2013-0005-veneno.ir
 • gtspirit-car-park-highlights-wilton-2013-0006-veneno.ir
 • gtspirit-car-park-highlights-wilton-2013-0007-veneno.ir
 • gtspirit-car-park-highlights-wilton-2013-0008-veneno.ir
 • gtspirit-car-park-highlights-wilton-2013-0009-veneno.ir
 • gtspirit-car-park-highlights-wilton-2013-0010-veneno.ir
 • gtspirit-car-park-highlights-wilton-2013-0011-veneno.ir
 • gtspirit-car-park-highlights-wilton-2013-0012-veneno.ir
 • gtspirit-car-park-highlights-wilton-2013-0013-veneno.ir
 • gtspirit-car-park-highlights-wilton-2013-0014-veneno.ir
 • gtspirit-car-park-highlights-wilton-2013-0015-veneno.ir

[stextbox id=”info”]در پایان این مقاله یه سری تشکرات ویژه از عوامل کاخ و اسپانسر برنامه جگوار شده بود اما من در پایان این مقاله از مجید و سایر دوستان جهت تاخیر در ترجمه عذر خواهی میکنم این چند روزه مداوم در سفر بودم و احتمالا دوباره هم این سفر ها پیش بیان از این رو به احتمال فراوان مطالب چند روز آینده سایت رو یک جا تقدیم مجید خواهم کرد.[/stextbox]

[stextbox id=”info”]با تشکر فراوان مترجم سایت veneno.ir : پویان جمشیدی[/stextbox]

دانلود کلیپ موتورشو Wilton Classic and Supercars 2013

 

حتما کلیک کنید  آئودی TT Club Sport کوپه 600 اسب بخار
468×60 content ad

درباره نویسنده

ادمین و نویسنده وننو، ای دی تلگرام iMajid

مطالب مرتبط9 دیدگاه