پورش و فراری در رویداد Curbstone Track 2013

پورش و فراری در رویداد Curbstone Track 2013

در رویداد های گذشته Curbstone Track در Francorchamp  آلمانها و ایتالیایی های بیشتر از سایرین محبوبیت کسب کردند. این دو آلمانی در اشتوتگارت و رمارانلو مستقر هستند،بله درست حدس زدید منظور ما پورش و فراری است.

فراری
فراری

همان گونه که در گالری زیر میبینید دو برند معروف سرار پیست و مسیر مسابقه را به تسخیر خودشون درآوردند.در این همایش پورش های ۹۹۷-۴s و فراری های F430  و F458 همدیگر را به چالش میکشند.

از گالری لذت ببرید…

پویان جمشیدی مترجم سایت وننو

 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-19
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-20
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-21
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-22
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-23
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-24
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-25
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-26
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-27
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-28
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-29
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-30
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-31
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-32
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-33
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-34
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-35
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-36
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-37
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-38
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-39
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-40
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-41
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-42
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-43
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-44
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-45
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-46
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-47
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-48
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-49
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-50
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-51
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-52
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-53
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-54
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-55
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-56
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-57
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-58
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-59
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-60
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-61
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-62
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-63
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-64
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-1
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-2
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-3
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-4
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-5
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-6
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-7
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-8
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-9
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-10
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-11
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-12
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-13
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-14
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-15
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-16
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-17
 • veneno.ir-Porsche-and-Ferrari-18
468×60 content ad
468×60 content ad

درباره نویسنده

ادمین و نویسنده وننو، ای دی تلگرام iMajid

مطالب مرتبطدر حال حاضر دیدگاهی ثبت نشده است...