آخرین قیمت محصولات سایپا

آخرین قیمت محصولات سایپا

آخرین قیمت محصولات سایپا در تاریخ ۲۰ بهمن ماه …

قیمت محصولات سایپا
پراید ۱۱۱

مدل خودرو

قیمت بازار

قیمت نمایندگی

تغییرات قیمت

تیبا EX

۲۱,۱۰۰,۰۰۰

تیبا LE

۲۱,۷۰۰,۰۰۰

تیبا SL

تیبا SX

۲۲,۲۰۰,۰۰۰

۲۰,۹۶۰,۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

تیبا دو گانه سوز

۲۳,۱۰۰,۰۰۰

سایپا ۱۱۱ EX

۱۸,۷۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۴۳,۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

سایپا ۱۱۱ LE

۱۸,۵۰۰,۰۰۰

سایپا ۱۱۱ SE

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۴۹۳,۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

سایپا ۱۱۱ SL

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۵۱,۰۰۰

سایپا ۱۱۱ SX

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۴۳,۰۰۰

سایپا ۱۳۱ EX

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۴۲,۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

سایپا ۱۳۱ LE

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۴۹,۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

سایپا ۱۳۱ SE

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۶,۱۹۲,۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

سایپا ۱۳۱ SL

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۴,۴۴۹,۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

سایپا ۱۳۱ SX

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۴۲,۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

سایپا ۱۳۲ SE

۱۸,۱۰۰,۰۰۰

سایپا ۱۳۱ گاز
سوز

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۹۴۲,۰۰۰

سایپا ۱۳۲ EX

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۵,۸۵۷,۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

سایپا ۱۳۲ LE

۱۷,۷۰۰,۰۰۰

۱۵,۳۶۶,۰۰۰

سایپا ۱۳۲ SL

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۶۶,۰۰۰

سایپا ۱۳۲ SX

۱۷,۶۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۵۷,۰۰۰

سایپا ۱۳۲ دوگانه

۱۹,۶۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۶۶,۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

سایپا ۱۴۱ EX

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

سایپا ۱۴۱ LE

سایپا ۱۴۱ SE

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۵,۴۳۸,۰۰۰

سایپا ۱۴۱ SL

سایپا ۱۴۱ SX

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۱۸۸,۰۰۰

سایپا ۱۵۱

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

وانت شوکا بنزینی

۲۸,۱۰۰,۰۰۰

۲۵,۸۷۰,۰۰۰

وانت شوکا دوگانه
سوز

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۴۲۰,۰۰۰

وانت نیسان بنزینی

۲۴,۴۰۰,۰۰۰

۲۲,۸۸۰,۰۰۰

وانت نیسان دوگانه
سوز

۲۷,۱۰۰,۰۰۰

۲۴,۷۰۰,۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

وانت نیسان دیزلی

۲۷,۸۰۰,۰۰۰

۲۷,۲۲۵,۰۰۰

حتما کلیک کنید  مازاراتی Alfieri در نمایشگاه ژنو 2014
468×60 content ad

درباره نویسنده

ادمین و نویسنده وننو، ای دی تلگرام iMajid

مطالب مرتبطدر حال حاضر دیدگاهی ثبت نشده است...