خودنمایی سوپراسپرت ها در کالیفرنیا

خودنمایی سوپراسپرت ها در کالیفرنیا

در این کلیپ شاهد رژه ، خودنمایی و صدای انواع سوپراسپرت ها در شهر ساحلی سن دیاگو جنوب کالیفرنیا هستیم. البته بیشتر خودروهایی که در این گرده همایی حضور دارند آلمانی هستند که بخاطر تداخل این گرده همایی با سومین فستیوال خودروهای آلمانی بود. در ادامه پیشنهاد می کنم کلیپ و گالری عکس زیبای این گرده همایی را تماشا کنید …

Targa Trophy Supercar in San Dieg
Targa Trophy Supercar in San Dieg
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-1
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-2
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-3
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-4
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-5
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-6
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-7
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-8
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-9
Targa Trophy
Targa Trophy
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-10
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-19
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-18
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-17
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-16
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-15
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-14
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-13
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-12
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-11
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-25
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-28
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-73
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-72
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-71
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-70
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-69
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-68
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-67
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-66
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-65
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-64
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-63
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-62
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-61
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-60
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-59
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-58
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-57
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-56
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-54
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-53
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-52
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-51
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-50
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-49
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-48
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-47
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-46
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-45
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-44
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-43
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-42
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-41
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-39
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-38
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-37
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-36
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-35
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-34
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-33
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-32
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-31
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-30
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-29
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-27
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-26
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-24
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-23
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-22
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-21
 • Targa Trophy Supercar in San Diego-20
حتما کلیک کنید  صدای زیبای SLS با اگزوز جدید
468×60 content ad

درباره نویسنده

ادمین و نویسنده وننو، ای دی تلگرام iMajid

مطالب مرتبط3 دیدگاه